เล่าเรื่องขอลูก มูล้วนๆ มูเตลูขอลูก

Posted on Jan 10 2023 - 12:04am by แม่ก้อย

มาถึง EP.32 เป็น EP ที่อยู่ในใจของแม่ก้อยมานาน ตั้งใจหลายๆครั้งว่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆ ได้ฟังกัน มาถึงวันนี้ได้เล่าสมใจอยากแล้ว ลองฟังกันดูนะคะสนุกๆ มูล้วนๆ ไม่มีวิทยาศาสตร์เจือปน แต่ก็ได้ลูกมาสมใจ

FacebookTwitterGoogle+LineShare

Leave A Response