You Are Browsing ‘คุณแม่มือใหม่’ Category

แม่ก้อยอยากจะบอกว่าการเตรียมตัวสำหรับคุณแม่มือใหม่ ไม่ใช่เตรียมแต่เฉพาะในส่วนของลูกเท่านั้น ในส่วนของคุณแม่มือใหม่เองก็มีเรื่องที่ต้องตระเตรียมอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะ...

แม่ก้อยเชื่อว่าคุณแม่หลายๆท่าน คงเคยได้ยินผู้เฒ่า ผู้แก่บางท่านพูดห้ามปรามเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้กับลูกก่อนที่ลูกในท้องจะคลอดออกมา...

ครั้งแรกที่แม่ก้อยรู้ตัวว่าตั้งท้อง แม่ก้อยรู้แต่ว่าต้องฝากท้องกับคุณหมอสูติ ซึ่งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกฝากท้องจากเพื่อนๆ...

‹ Navigate ›