You Are Browsing ‘แม่บ้าน-แม่เรือน’ Category

ตั้งแต่รู้ข่าวการสูญเสียของนักแสดง คุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ แม่ก้อยรู้สึกสะเทือนใจมาก หดหู่ อ่านข่าวสารตามสื่อต่างๆ ก็น้ำตาไหล ทั้งๆที่แม่ก้อยไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันมาก่อนเลยกับคุณปอ...

นับจากวันนี้ไปอีกไม่ถึง 10 วันก็จะถึงวันพระใหญ่ถึง 2 วันติดกัน คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ครอบครัวของแม่ก้อยเป็นพุทธศาสนิกชนค่ะ...