You Are Browsing ‘เสริมพัฒนาการ’ Category

6-7 เดือนที่ผ่านมานี้แม่ก้อยพยายามหาซื้อตุ๊กตาเด็กน่ารัก เพื่อให้มาเป็นเพื่อนแท้กับพี่ตังเมค่ะ โจทย์ที่แม่ก้อยตั้งเอาไว้ในใจคืออยากได้ตุ๊กตาน่ารัก...

วันก่อนแม่ก้อยไปเดินเที่ยวตลาดแถวบ้าน ไปพบกับสินค้าตัวหนึ่ง แม่ก้อยขอเรียกว่าตุ๊กตาหัวหญ้าแล้วกันนะคะ แม่ก้อยเคยเห็นตุ๊กตาลักษณะนี้มาก่อนแต่นานมากแล้ว...