Scroll to Top

EP.3 ออกมาแล้วค่ะ “เจอไข่ตกต้องทำยังงี้” ไข่ตกที่เจอแล้วอายุสั้นนัก...

การหาวันไข่ตก ด้วยการวัดอุณหภูมิ จะว่าง่าย ก็ง่าย จะว่ายาก...