แนะนำคุณหมอรักษาผู้มีบุตรยาก

Posted on Oct 22 2016 - 8:50pm by แม่ก้อย

คนรอบข้างแม่ก้อยยังมีหลายคนที่พยายามมีลูก และสอบถามกับแม่ก้อยค่ะว่าควรรักษาภาวะการมีบุตรยากกับคุณหมอท่านไหนดี สำหรับประสบการณ์รักษาผู้มีบุตรยากอย่างจริงจังของแม่ก้อยมีแค่ที่เดียวค่ะ ดังนั้นจึงไม่สามารถการันตีได้ว่าที่ไหนดีกว่าที่ไหน แต่เอาเป็นว่า แม่ก้อยหาข้อมูลของสถานที่ และคุณหมอที่รักษาผู้มีบุตรยากโดยอยู่ในกระแสของว่าที่คุณแม่ หรือคุณแม่ทั้งหลายที่เคยผ่านสมรภูมิการเก็บไข่ ฉีดเชื้อ จนถึงเด็กหลอดแก้วมาให้พิจารณากันค่ะ แม่ก้อยไม่ได้เรียงตามลำดับความเก่ง ความสามารถใดๆนะคะ

่่่่่่่่่่่่

1. นพ.ทรงเกียรติ จิรัปปภา

คลินิกนวบุตร โทร 02-677-7370-3

จันทร์ – ศุกร์
09.00 – 14.00 น.

พุธ, ศุกร์
17.30 – 19.00 น.

อาทิตย์
09.00 – 14.00 น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
– แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2523

วุฒิบัตร:
– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534

สาขาที่เชี่ยวชาญ

: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ภาษา

: อังกฤษ, ไทย

2. รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ

คลินิกนวบุตร โทร 02-677-7370-3

อังคาร    18.00 –  20.00 น.
เสาร์        11.00 –  14.00  น.

วุฒิบัตร

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2535

– Certificate in Epidemiology, University of California at Los Angeles and University of Hawaii at Monoa, 2537

– Master of Health Science (Reproductive Health), Johns Hopkins University, USA., 2538-2539

– Clinical Observer in Reproductive Medicine, Johns Hopkins School of Medicine., 2539

– สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2540

– รองศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สาขาที่เชี่ยวชาญ

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
– เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ภาวะมีบุตรยาก

 ภาษา

– ไทย, อังกฤษ

3.รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

คลินิกนวบุตร โทร 02-677-7370-3

อังคาร   17.00-19.00 น.

พฤหัส   17.00-19.00 น.

เสาร์      10.00-14.00 น.

วุฒิบัตร

– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2531
– Reproductive Biology and Infertility, University of Pennsylvania Medical Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2534

– สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2540
– รองศาสตราจารย์, คณะแพทย์ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สาขาที่เชี่ยวชาญ

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา – สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
– เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ, ภาวะมีบุตรยาก

ภาษา

– ไทย, อังกฤษ

4.นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โทร.02-667-1000

วัน เวลา สถานที่
จ. 09:00 – 12:00 Women’s Center
อ. 09:00 – 16:00 Women’s Center
พ. 09:00 – 12:00 Women’s Center
พฤ. 09:00 – 12:00 Women’s Center
ศ. 09:00 – 14:00 Women’s Center
ส. 13:00 – 16:00 Women’s Center
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- Assisted Human Reproduction, UK, 2532
- Diploma in Surgical Pelviscopy, Kiel, Germany, 2535
ภาษา 
- อังกฤษ, ไทย
5.นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์
เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (SAFE) โทร. 02-252-3833-5
  วัน เวลา    สถานที่ออกตรวจ
   จันทร์ 08.00 – 12.30 น.     สาขา อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
   อังคาร 08.00 – 15.00 น.     สาขา อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
   พุธ
 • 08.00 – 11.00 น.
 • 13.00 – 16.00 น.
 • สาขา อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
 • สาขา ขอนแก่น
   พฤหัสบดี 08.00 – 15.00 น.     สาขา อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
   ศุกร์ 08.00 – 15.00 น.     สาขา อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
   เสาร์ 09.00 – 14.30 น.     สาขา อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
   อาทิตย์ 09.00 – 14.30 น.     สาขา อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ

การศึกษา :

 • 1988 : Prince of Songkla University, Bangkok (M.D.) (Honor)
 • 1994 : Rajvithi Hospital, Bangkok (Obstetrics&Gynecology)
 • 2000 : National University of Singapore (Certificate in ART)
 • Attend oversea fertility conferences many times per year
ภาษา 
- อังกฤษ, ไทย
6.พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โทร.02-655-5300-10
 • อังคาร        15.00 – 18.00
 • พฤหัสบดี   15.00 – 18.00
 •  ศุกร์           15.00 – 18.00
 • อาทิตย์       13.00 – 16.00
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2522
 วุฒิบัตร :
 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประเทศไทย พ.ศ. 2526
การศึกษาหลังปริญญา : การมีบุตรยาก พ.ศ. 2529
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : การมีบุตรยาก

ภาษา

– ไทย, อังกฤษ

7.นพ.สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โทร.02-655-5300-1
 •  จันทร์ 10.00 – 14.00
 • อังคาร 15.00 – 19.00
 • พุธ 10.00 – 14.00
 •  พฤหัสบดี 15.00 – 19.00
 •  ศุกร์ 15.00 – 19.00
 • อาทิตย์ 10.00 – 11.30
 ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :
 • แพทยศาสตร์บันฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
วุฒิบัตร :
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประเทศไทย พ.ศ.2546
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประเทศไทย พ.ศ.2551
การศึกษาหลังปริญญา :
 • Fellowship in Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, University of California Los Angeles, Los Angeles, California, USA พ.ศ. 2548-2549
 • Research fellow, Reproductive Biology and Medicine Branch, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA พ.ศ. 2549-2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
 • Fertility treatment
 • Fertility Preservation
 • Pre-implantation genetic diagnosis

ภาษา

– ไทย, อังกฤษ

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559

FacebookTwitterGoogle+LineShare

Leave A Response