วิธีหาวันไข่ตกสำหรับผู้ที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ (รอบไม่สม่ำเสมอ)

Posted on Sep 2 2015 - 10:23pm by แม่ก้อย

IMG_1568แนวทางหลักๆของวิธีการหาไข่ตกทั้งผู้ที่มีประจำเดือนมาแบบปกติ และไม่ปกติ ใช้แนวทางเดียวกันค่ะ ซึ่งแม่ก้อยเคยเขียนไว้แล้วที่คอลัมน์ วิธีหาวันไข่ตก สำหรับผู้ที่ประจำเดือนมาปกติ  แต่ก็มีผู้หญิงในโลกนี้อีกไม่น้อยที่มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ บางคนน่าจะเรียกว่าประจำปีซะมากกว่า เพราะใน 1 ปี มีประจำเดือนแค่ 2-3 ครั้ง ผู้หญิงในกลุ่มที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติและอยากมีลูก ขอให้เพิ่ม 2 สิ่งนี้นะคะ

 • เพิ่มความอดทน รอคอยการเก็บข้อมูลรอบเดือนในแต่ละรอบอย่างน้อยให้ได้ 3 รอบเดือน โดยการจดบันทึกว่าในรอบเดือนแต่ละรอบเดือนใช้ระยะเวลากี่วัน
 • เพิ่มจำนวนชุดทดสอบการตกไข่ กรณีรอบเดือนแต่ละรอบมีจำนวนวันที่แต่ต่างกันมากเท่าไหร่ ชุดทดสอบการตกไข่ต้องใช้มากขึ้นตามลำดับ

เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม่ก้อยขอยกตัวอย่างดังนี้ค่ะ

 1. รอบเดือนครั้งที่ 1 ระยะเวลาของรอบคือ 30 วัน
 2. รอบเดือนครั้งที่ 2 ระยะเวลาของรอบคือ 35 วัน
 3. รอบเดือนครั้งที่ 3 ระยะเวลาของรอบคือ 39 วัน
 4. รอบเดือนครั้งที่ 4 ระยะเวลาของรอบคือ 46 วัน

วิธีการหาความน่าจะเป็นของช่วงวันที่ไข่ตกคือ

 1. หาว่าช่วงระยะเวลาของรอบเดือนที่สั้นที่สุดคือกี่วัน จากตัวอย่างนี้ คือ 30 วัน
 2. เมื่อหาได้แล้วให้นำ 30 ลบ 14 จะได้ 16 พักไว้ก่อนนะคะ
 3. หาว่าช่วงระยะเวลาของรอบเดือนที่ยาวที่สุดคือกี่วัน จากตัวอย่างนี้คือ 46 วัน
 4. เมื่อหาได้แล้วให้นำ 46 ลบ 14 จะได้ 32  พักไว้ก่อนนะคะ
 5. จากวิธีข้อ 1-4 สามารถแปลออกมาได้ว่า โอกาสที่เป็นวันที่ไข่ตกจะอยู่ในช่วงวันที่ 16-32 ของรอบเดือนนั้น รวมแล้วทั้งสิ้น 17 วัน
 6. ใน 17 วันนี้ให้ทดสอบหาวันไข่ตกได้เลยค่ะ แม่ก้อยแนะนำให้ทดสอบทุกวันค่ะ
 7. การใช้เลข 14 ลบออกจากรอบระยะเวลาของประจำเดือน เพราะไข่จะตก 14 วัน ก่อนวันที่มีประจำเดือนวันแรก

เพื่อความเข้าใจมากขึ้น แม่ก้อยขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมดังนี้

จากตัวอย่างด้านบนเมื่อรอบเดือนครั้งที่ 5 มาแล้ว ให้นับวันแรกของการมีประจำเดือนเป็นวันที่ 1 นับต่อไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 16 ให้เริ่มทำการบ้านได้เลยค่ะ จนถึงวันที่ 32 ของรอบเดือนนั้น เช่น วันที่ 1 มค.เริ่มมีประจำเดือนวันแรก ให้เริ่มทำการบ้านได้ตั้งแต่วันที่ 16 มค. จนถึงวันที่ 1 กพ. ค่ะ แต่ทั้งนี้ถ้าจะให้ทำการบ้านทุกวันก็คงไม่ไหว แม่ก้อยแนะนำให้วัดอุณหภูมิควบคู่ไปด้วย ถ้าวันไหนเป็นวันที่อุณหภูมิตกลดลงก็ให้ทำการบ้านวันนั้นได้เลยค่ะ

วิธีการนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นของวันที่ไข่ตก โดยการตีกรอบของวันที่ ที่มีโอกาสไข่ตกให้แคบลง แม้ว่าจะแคบลงแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มากกว่าคนมีประจำเดือนมาปกติ ดังนั้นแม่ก้อยจึงแนะนำว่าต้องเพิ่มจำนวนชุดทดสอบการตกไข่เตรียมไว้ให้พร้อมด้วยค่ะ

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LineShare

Leave A Response