วิธีลงทะเบียน รับวัคซีน COVID -19 ด้วยโทรศัพท์มือถือ #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Posted on May 18 2021 - 8:21pm by แม่ก้อย

วันนี้แม่ก้อยทำคลิป วิธีลงทะเบียน รับวัคซีน COVID-19 โดยที่ประชาชนทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดรับลงทะเบียนหมดค่ะ

FacebookTwitterGoogle+LineShare

Leave A Response