ข้อมูลสาธารณสุขของไทย กับ บราซิล เกี่ยวกับผู้หญิงตั้งท้องที่ติดเชื้อ COVID -19

Posted on May 9 2021 - 10:33pm by แม่ก้อย
แม่ก้อยมีข้อมูลของสาธารณสุขไทย กับกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ 60 ราย ที่ติด COVID-19 และคำแนะนำของสาธารณสุขไทยถึงวิธีป้องกัน หรือดูแลตัวเองเมื่อตั้งครรภ์  สำหรับประเทศบราซิลซึ่งเป็น 1ใน 3 ประเทศ ของโลกที่ติดเชื้อ COVID -19 มีคนตายเพราะเชื้อ COVID-19 ถึง  350,000 คน สาธารณสุขของบราซิลจึงต้องออกมา พูดถึงเรื่องการมีลูกกับประชาชน และผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์

FacebookTwitterGoogle+LineShare

Leave A Response